دانشگاه سالیک بیلیملر

مشاوره در مورد مصاحبه ی دانشگاه سالیک بیلیملری

دانشگاه سالیک بیلیملر

اعلام نتایج اولیه انتخاب رشته ی سالیک بیلیملری

رتبه بندی دانشگاه های ترکیه بر اساس دانشکده ی دندان پزشکی برای 2020-2021

اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه گوموشحانه شهر گوموشحانه

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TERCİH BAŞVURU TAKVİMİ

اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه گوموشحانه شهر گوموشحانه

شروع:08/08/2020
هجده مرداد

پایان:21/08/2020
سی و یک مرداد

اعلام نتایج:02/09/2020
دوازده شهریور

ظرفیت برخی رشته ها:
پرستاری 2 نفر
تغذیه 2 نفر
فیزیو دوساله 1 نفر
دیالیز 1 نفر
و…

آزمون های مورد قبول:
اس ای تی 1000/1600-500/800
معدل 60/100