ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه استانبول برای سال 2021 اعلام شد

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس 2021 دانشگاه استانبول شهر استانبول

ege university logo

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس 2021 دانشگاه اژه شهر ازمیر

اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشجویان خارجی دانشگاه مونزور شهر تونجلی برای سال تحصیلی 2022-2021

رتبه بندی دانشگاه های خصوصی ترکیه بر اساس دانشکده ی دندان پزشکی

بازداشت فرد مرتبط با قتل مسعود مولوی در استانبول

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه جراح پاشا شهر استانبول

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه ساکاریا شهر ساکاریا