تمامی کتاب های یوس در زیر موجود می باشد.

تنها مرجع تمامی کتاب های یوس
کتاب های مجموعه های زیر:
ÇAĞDAŞ ANALİZ
ÇAĞDAŞ YÖNTEM
GALATA
METROPOL
PUZA
TASARI
EKSEN
PALME
BREY

تمامی فایل ها چاپ2020-2021 می باشند.

برای دانلود می بایست در سایت به صورت رایگان عضو شوید.
هر سوالی داشتید میتوانید از حساب تلگرام @FHZ_ADMIN بپرسید.

ÇAĞDAŞ ANALİZ

GENEL YETENEK DENEME SINAVLARI

IQ SORU BANKASI 1

IQ SORU BANKASI 2

GENEL DENEME SINAVLARI

MATEMATIC SORU BANKASI

GEOMETRI SORU BANKASI

ÇAĞDAŞ YÖNTEM

MATEMATIK SORU BANKASI

DENEME SINAVLARI

GALATA

DENEME SINAVLARI

METROPOL

GEOMETRI

Matematik 2

Matematik 1

IQ 3

IQ 2

IQ 1

Matematik +GEO+IQ DENEME

Matematik 2 SORU BANKASI

Matematik 1 SORU BANKASI

SASYISAL MANTIK SORU

ÇÖZÜMLÜ DENEME SINAVLARI

PUZA

GEOMETRI

PUZA-DENEME SINAVLARI

MATEMATIK 1

MATEMATIK 2

TASARI

IQ SORU BANKASI

MATEMATIC

MATEMATIC SORU BANKASI 2

MATEMATIC GEOMETRY FORMULLERI

EKSEN

MATEMATIC

GEOMETRY

PALME

LYS MATEMATIC

YGS MATEMATIC

BREY

MATEMATIC C SERISI

GEOMETRI B SERISI

GEOMETRI C SERISI