لوگوی دانشگاه ارجیس
لوگوی دانشگاه مرسین
دانشگاه سالیک بیلیملر

دانشگاه سالیک بیلیملری

ege university logo

دانشگاه اگه (اژه)