لوگوی دانشگاه آنکارا
لوگوی دانشگاه آتاتورک
دانشگاه سالیک بیلیملر

دانشگاه سالیک بیلیملری

ege university logo

دانشگاه اگه (اژه)