اطلاعات برگزاری آزمون های یوس سال 2020 (به روز رسانی 2 اسفند 98)

دانشگاه سلیمان دمیرل ( اسپارتا ) – مورد تایید وزارت بهداشت ایران در رشته دندانپزشکی

تاریخ آزمون : شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 11 به وقت ترکیه

مهلت ثبت نام : سه شنبه 11 آذر 98 لغایت جمعه 1 فروردین 99

تاریخ اعلام نتایج اولیه: جمعه 29 فروردین 99

زبان آزمون : ترکی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی، عربی ، فارسی

مفاد آزمون : آزمون شامل 80 سوال و به مدت 120 دقیقه خواهد بود . (شامل سؤالات ریاضی، هندسه، هوش، دانش زبانی، اطلاعات عمومی)

*آزمون نمره منفی ندارد.

مراکز آزمون : اسپارتا ، استانبول ، آنکارا ، قاضی آنتپ ، باکو، ایران ( تهران )

هزینه آزمون : 325 لیر یا 50 یورو
هزینه های تحصیل در سال 2019: پزشکی ( 886 لیر ) – دندانپزشکی ( 741 لیر) – مهندسی ها ( 580 لیر ) – سایر رشته ها ( کمتر از 500 لیر)

ظرفیت پیشنهادی رشته های پرطرفدار برای سال تحصیلی 2020 – 2021 : دندانپزشکی(10)، پزشکی(10) داروسازی(10)، فیزیوتراپی و توانبخشی(10)، پرستاری (10+10)، سلامت دهان ودندان (5)، دانش موسیقی(10)

ظرفیت کامل رشته های کارشناسی(2020)

ظرفیت کامل رشته های کاردانی(2020)

ظرفیت کامل رشته های دانشکده هنرهای زیبا (2020)

نمونه سؤالات سال 2017

اعتبار علمی : رتبه جهانی(1495) ، رتبه در ترکیه(27)

اطلاعات برگزاری آزمون های یوس سال 2020 (به روز رسانی 2 اسفند 98)

دانشگاه سلیمان دمیرل ( اسپارتا ) – مورد تایید وزارت بهداشت ایران در رشته دندانپزشکی

تاریخ آزمون : شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 11 به وقت ترکیه

مهلت ثبت نام : سه شنبه 11 آذر 98 لغایت جمعه 1 فروردین 99

تاریخ اعلام نتایج اولیه: جمعه 29 فروردین 99

زبان آزمون : ترکی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی، عربی ، فارسی

مفاد آزمون : آزمون شامل 80 سوال و به مدت 120 دقیقه خواهد بود . (شامل سؤالات ریاضی، هندسه، هوش، دانش زبانی، اطلاعات عمومی)

*آزمون نمره منفی ندارد.

مراکز آزمون : اسپارتا ، استانبول ، آنکارا ، قاضی آنتپ ، باکو، ایران ( تهران )

هزینه آزمون : 325 لیر یا 50 یورو
هزینه های تحصیل در سال 2019: پزشکی ( 886 لیر ) – دندانپزشکی ( 741 لیر) – مهندسی ها ( 580 لیر ) – سایر رشته ها ( کمتر از 500 لیر)

ظرفیت پیشنهادی رشته های پرطرفدار برای سال تحصیلی 2020 – 2021 : دندانپزشکی(10)، پزشکی(10) داروسازی(10)، فیزیوتراپی و توانبخشی(10)، پرستاری (10+10)، سلامت دهان ودندان (5)، دانش موسیقی(10)

ظرفیت کامل رشته های کارشناسی(2020)

ظرفیت کامل رشته های کاردانی(2020)

ظرفیت کامل رشته های دانشکده هنرهای زیبا (2020)

نمونه سؤالات سال 2017

اعتبار علمی : رتبه جهانی(1495) ، رتبه در ترکیه(27)

اطلاعات برگزاری آزمون های یوس سال 2020 (به روز رسانی 2 اسفند 98)

دانشگاه سلیمان دمیرل ( اسپارتا ) – مورد تایید وزارت بهداشت ایران در رشته دندانپزشکی

تاریخ آزمون : شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 11 به وقت ترکیه

مهلت ثبت نام : سه شنبه 11 آذر 98 لغایت جمعه 1 فروردین 99

تاریخ اعلام نتایج اولیه: جمعه 29 فروردین 99

زبان آزمون : ترکی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی، عربی ، فارسی

مفاد آزمون : آزمون شامل 80 سوال و به مدت 120 دقیقه خواهد بود . (شامل سؤالات ریاضی، هندسه، هوش، دانش زبانی، اطلاعات عمومی)

*آزمون نمره منفی ندارد.

مراکز آزمون : اسپارتا ، استانبول ، آنکارا ، قاضی آنتپ ، باکو، ایران ( تهران )

هزینه آزمون : 325 لیر یا 50 یورو
هزینه های تحصیل در سال 2019: پزشکی ( 886 لیر ) – دندانپزشکی ( 741 لیر) – مهندسی ها ( 580 لیر ) – سایر رشته ها ( کمتر از 500 لیر)

ظرفیت پیشنهادی رشته های پرطرفدار برای سال تحصیلی 2020 – 2021 : دندانپزشکی(10)، پزشکی(10) داروسازی(10)، فیزیوتراپی و توانبخشی(10)، پرستاری (10+10)، سلامت دهان ودندان (5)، دانش موسیقی(10)

ظرفیت کامل رشته های کارشناسی(2020)

ظرفیت کامل رشته های کاردانی(2020)

ظرفیت کامل رشته های دانشکده هنرهای زیبا (2020)

نمونه سؤالات سال 2017

اعتبار علمی : رتبه جهانی(1495) ، رتبه در ترکیه(27)