ثبت نام دانشگاه ینی یوزیل

دانشگاه ینی یوزیل(قرن جدید) در سال 2009 توسط بنیاد بهداشت و آموزش و پرورش تاسیس شد.

دانشگاه ینی یوزیل با تخصص های پزشکی اش متمایز است و دارای 23 تخصص پزشکی است.

محوطه اصلی این دانشگاه در “توپکاپی” در بخش اروپایی استانبول واقع شده است و دارای تعداد زیادی کادر و تجهیزات آموزشی از قبیل آزمایشگاه های پزشکی، آزمایشگاه های علمی و رایانه ها برای تجهیزات رادیو و تلویزیون و استودیو های عکاسی است.این دانشگاه همچنین دارای بیش از یک پردیس دانشگاه در استانبول است.

بیمارستان دانشگاه واقع در منطقه Gaziosmanpaşa ، ستاد دوم این دانشگاه و یک مرکز آموزشی برای دانشجویان تخصص های پزشکی در دانشگاه است.

این دانشگاه به دنبال آموزش جوانان و جذب دانشمندان است و در هدف دارد که به یک موسسه علمی معتبر و مرکز تحصیلی کامل تبدیل شود.

این دانشگاه برنامه های تبادل دانشجوی اراسموس را با 46 کشور اروپایی فراهم کرده است و دارای کارکنان و مدرس های برجسته ای از ملیت های مختلف است. هچنین روابط نزدیکی با بسیاری از دانشگاه های سراسر جهان دارد.