سامانه ثبت نام یوس دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی
سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹

ثبت نام یوس دانشگاه های ترکیه

مرحله 1 از 4 - اطلاعات فردی و تماس

0%
  • جهت پرسش سوالات پیرامون ثبت نام یوس به ایدی تلگرامی [email protected] مراجعه نماید.
  • اطلاعات فردی

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
    توجه : تاریخ تولد خود را به دقت وارد کنید. اگر اشتباه وارد کنید در صورت قبولی دانگشاه این حق را برای خود قائل خواهد بود تا قبولی شما را ابطال کند.
  • بعضی از دانشگاه ها برای ثبت نام به گروه خونی نیاز دارند. اگر نمی دانید جواب ندهید.
  • زبان آزمون

  • توجه : به این نکته توجه کنید که اکثر دانشگاه ها تمامی این زبان ها را ارئه نمی کنند.
  • در صورتی که زبان آزمون دانشگاه فارسی باشد آن را انتخاب می کنید؟
  • دانشگاه هایی که قصد شرکت در آزمون آنها را دارید انتخاب کنید.