لیست جدید دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت اعلام شد.

 

لیست جدید دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 2024-2023 /کشور ترکیه

دانشگاه‌های دولتی

1-دانشگاه استانبول
2-دانشگاه مارمارا
3-دانشگاه حاجت تپه
4-دانشگاه قاضی 
5-دانشگاه آنکارا
6-دانشگاه اگه
7-دانشگاه دوکوز ایلول
8-دانشگاه کاتب چلبی
9-دانشگاه 19 ماییس سامسون
10-دانشگاه آتاتورک

دانشگاه‌های خصوصی

1-دانشکاه مدیپل استانبول
2-دانشگاه آیدین استانبول
3-دانشگاه کوچ
4-دانشگه باحچه شهیر
5-دانشگاه یدی تپه
6-دانشگاه آجی بادم
7-دانشگاه باشکنت

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.