اطلاعیه آزمون یوس دانشگاه باشکنت – Başkent Üniversitesi YÖS 2021

اطلاعیه آزمون یوس دانشگاه باشکنت – Başkent Üniversitesi YÖS 2021

اطلاعیه آزمون یوس دانشگاه باشکنت – BAŞKENT ÜNIVERSITESI YÖS 2021

مورد تایید وزارت بهداشت.

جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید
 
 
 
 
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.