دانشگاه های خصوصی

ادامه مطلب
دانشگاه سابانجی

دانشگاه سابانجی

دارای 3 دانشکدهتاسیس در سال 1994تعداد دانشجویان 5500پذیرش با آزمون ستدانشگاه سابانجی دانشگاه سابانجی (به زبان ترکی: Sabancı iversniversitesi)، ...