دانشگاه باشکنت ( مورد تایید وزارت بهداشت ایران ) برای انتخاب رشته باز است

دانشگاه باشکنت ( مورد تایید وزارت بهداشت  ایران ) برای انتخاب رشته باز است

فرصت باقی مانده برای انتخاب رشته : ۲ ماه و نیم
آزمون های مورد قبول :

SAT,YÖS

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.