اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه ابراهیم چچن شهر آغری

2020-2021 Eğitim Öğretim Uluslararası Öğrenci Başvuruları

اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه ابراهیم چچن شهر آغری

پایان ثبت نام:23/07/2020
دوم مرداد 1399

اعلام نتایج:06/08/2020
16 مردادماه 1399

ظرفیت و شهریه برخی رشته ها:
پزشکی-دندانپزشکی و داروسازی ندارد.
پرستاری 3 نفر-621لیر
بیزینس 25 نفر-1020لیر
تغذیه 3 نفر-621 لیر
بینایی سنجی دوساله 5نفر-621لیر
و…

آزمون های مورد قبول:
اس ای تی 1000/1600-400/800
یوس 40/100
معدل 12/20
و…
منبع👇👇
https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=51060&bid=1&tid=17