آزمون یوس دانشگاه دوزجه – Düzce YÖS 2021

آغاز ثبت نام  —
اتمام ثبت نام 28 تیر 1400 – 2021/07/19
تاریخ برگزاری 29 مرداد 1400 – 2021/08/20، ساعت 15:00
در بین سوالات، 10 سوال در حوزه فرهنگ و اطلاعات عمومی مطرح خواهد شد.