شرایط پذیرش و ثبت نام دانشگاه اگه

دانشگاه اگه (اژه) واقع در شهر ازمیر زمان و شرایط پذیرش دانشجویان در مقطع لیسانس را برای سال تحصیلی 2020 – 2021 اعلام کرد.

این دانشگاه تنها با نتیجه ی آزمون یوس خودش پذیرش خواهد داشت.

مدت زمان انتخاب رشته از تاریخ یکم مهرماه (22/9/2020) تا سوم مهر ماه (24/9/2020) خواهد بود.

زمان اعلام نتایج در تاریخ چهارم مهر ماه (25/9/2020) است.

مهلت ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده از تاریخ هفتم مهر ماه (28/9/2020) لغایت نهم مهرماه (30/9/2020) است.

حداقل نمره ی مجاز به تعیین رشته در تمام رشته ها 40 است.