آزمون یوس گیره سون – Giresun YÖS 2021

شروع ثبت نام 11 اردیبهشت 1400 – 2021/05/01
پایان ثبت نام 28 خرداد 1400 – 2021/06/18
تاریخ برگزاری 9 تیر 1400 – 2021/06/30 – ساعت 13:00
اعلام نتیجه 16 تیر 1400 – 2021/07/10
هزینه 50 دلار
مراکز گیره سون