ثبت نام دانشگاه حاجت تپه – Hacettepe 2021

ثبت نام دانشگاه حاجت تپه – Hacettepe 2021

ثبت نام دانشگاه حاجت تپه – HACETTEPE 2021

امسال انتخاب رشته با معدل انجام نخواهد شد.
SAT: MIN 1200
ACT: MIN 25

شروع ثبت نام

10 خرداد 1400 – 2021/05/31

پایان ثبت نام

11 تیر 1400 – 2021/07/02

اعلام اسامی دعوت شدگان به مصاحبه

26 تیر 1400 – 2021/07/16

شروع مصاحبه ها

4 مرداد 1400- 2021/07/26

پایان مصاحبه ها

8 مرداد 1400 – 2021/07/30

اعلام نتایج پذیرفته شدگان قطعی

14 مرداد 1400 – 2021/08/05

شروع ثبت نام پذیرفته شدگان

9 شهریور 1400 – 2021/08/31

پایان ثبت نام پذیرفته شدگان

12 شهریور 1400 – 2021/09/03

رشته

ظرفیت

شهریه / لیر در سال

پزشکی EN

25

50688

دندانپزشکی

10

18285

داروسازی

10

18285

پرستاری

10

6696

فیزیوتراپی

5

6696

مهندسی

9969

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.