ثبت نام با بورسیه دانشگاه بیرونی شروع شده است

توجه اقامت تمامی افرادی که توسط ما ثبت نام میشود برای تمام دوره ی تحصیل به صورت رایگان می باشد.
اقامت 4-5-6 ساله (دریافت بیمه-اقامت و پرداخت مالیات)

شهریه تعدادی از رشته های پر طرفدار:
شهریه پزشکی انگلیسی:18000 دلار در سال
شهریه پزشکی ترکی:15300 دلار در سال
شهریه دندان پزشکی انگلیسی:15300 دلار در سال
شهریه دندان پزشکی ترکی:13500 دلار در سال
شهریه داروسازی انگلیسی:10800 دلار در سال
شهریه داروسازی ترکی:9000 دلار در سال
شهریه فیزیوتراپی انگلیسی:4500 دلار در سال
شهریه فیزیوتراپی ترکی:2655 دلار در سال
شهریه مهندسی نرم افزار انگلیسی:4500 دلار در سال
شهریه مهندسی نرم افزار ترکی:2655 دلار در سال
شهریه مهندسی کامپیوتر:4500 دلار در سال
شهریه مهندسی کامپیوتر:2655 دلار در سال
تمامی رشته های 2 ساله 1350 دلار در سال

فرم ثبت نام رایگان در زیر می باشد.

ibu apply

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

0%
  • اطلاعات شخصی

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD