مژده به ایرانیان و دانشجویان گرامی انجام تمامی امور اقامت شما توسط مجموعه ی حاضریک
با دریافت بیمه نامه راندووی رایگان نیز از ما دریافت کنید.

تمامی مدارک شما به صورت رایگان به آدرس شما در ترکیه ارسال خواهد شد.

در تمامی امور اداری نیز پا به پای شما خواهیم بود.

همچنین با  در خواست شما امور ترجمه –نوتر-تنظیم اجاره نامه-پرداخت مالیات نیز انجام میشود.

نمونه ای از کارت های اقامت

مدارک لازم برای ارسال به اداره مهاجرت
مورد توجه دوستان مقيم استانبول كه اعلام شده باید مدارک رو بوسیله پست ارسال کنند،
۱.چهار قطعه عكس با زمینه سفید ۶ در ۴(عکس بیومتریک)
۲.فرم ثبت نام راندو
۳.كپي صفحه اول پاسپورت و آخرين مهر ورود به تركيه
۴.بيمه نامه براي افراد بالاي ١٨ سال و زير ٦٥ سال
۵.قرارداد منزل با مهر محضر (نوتر) برای افراد مستاجر.
۶.گرفتن كد مالياتي از نزدیکترین اداره مالیات (ورگي نوماراسی)
۷.پرداخت هزینه های اداره مهاجرت (حق خاك +صدور كارت)
براي افراد بالاي ١٨ سال مبلغ ٨٠ دلار و١١٠ لير و افراد زير ١٨ سال مبلغ ٤٠ دلار و ١١٠ لير
برای تمدیدی ها، كپي پشت و روی كارت اقامت
افرادیکه با سند ملک قصد درخواست یا تمدید اقامت دارند، علاوه بر مدارک بالا مدارک زیر را هم باید ارائه دهند؛
۱.كپي سند منزل
۲.نومره تاژ
۳.تاپو دوامي
برای همسر ترجمه عقدنامه از طريق كنسولگري ايران را با تائيديه از كايماكامليك
براي افراد زير ١٨ سال گرفتن برگه تولد از كنسولگري و سپس تائيديه از كايماكامليك الزاميست
پست اصل مدارک پاسپورت ، کارت و سند لازم نیست.

GROUPAMA SİGORTA
YAŞ ARALIĞI

محدوده ی سنی

YILLIK FİYAT

قیمت سالیانه

0-5 187
6-17 153
18-25 144
26-30 180
31-35 180
36-40 206
41-45 268
46-50 275
51-55 372
56-60 438
61-65 1004
NİPPON SİGORTA
YAŞ ARALIĞI

محدوده ی سنی

YILLIK FİYAT

قیمت سالیانه

0-15 200
16-25 125
26-35 160
36-45 185
46-50 280
51-55 320
56-60 450
61-65 750
DOĞA SİGORTA
YAŞ ARALIĞI

محدوده ی سنی

YILLIK FİYAT

قیمت سالیانه

0-17 195
18-25 145
26-30 195
31-35 200
36-40 210
41-50 279
51-55 399
56-60 409
61-64 699
ANKARA  SİGORTA
YAŞ ARALIĞI

محدوده ی سنی

YILLIK FİYAT

قیمت سالیانه

0-17 228
18-25 142
26-35 182
36-45 211
46-50 320
51-55 365
56-60 411
61-64 685
65-70 1257

برای دریافت مشاوره ی رایگان و درخواست اقامت میتوانید فرم زیر را پر کنید.

residence registeration

فرم ثبت اطلاعات برای امور اقامت
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

تعدادی نمونه از هزاران تعداد و انواع اقامت دریافتی توسط ما