آزمون یوس دانشگاه کاستامونو – Kastamonu YÖS 2021

شروع ثبت نام 13 فروردین 1400 – 2021/04/02
پایان ثبت نام 13 اردیبهشت 1400 – 2021/05/03
تاریخ برگزاری  8 خرداد 1400 – 2021/05/29 ساعت 13:00

هزینه آزمون : 300 لیر

مراکز برگزاری : کاستامونو ، آنکارا، آنتالیا، بورسا، ارزروم، اسکیشهیر، قاضی آنتپ، استانبول، ازمیر، ترابزون