دارای 7 دانشکده، 6 مدرسه فنی حرفه ای و 3 موسسه

تاسیس در سال 1992

تعداد دانشجویان 45000

دانشگاه پاموک قلعه دنیزلی

دانشگاه پاموک قلعه در سال 1992 در شهر دنیزلی ترکیه تاسیس شده است . این دانشگاه که نام آن در میان 50 دانشگاه برتر ترکیه وجود دارد ، یکی از دانشگاه های معتبر ترکیه محسوب شده و هم اکنون بیش از 45 هزار دانشجو و 1400 استاد دارد . رتبه علمی بالا ، همراه با امکانات مناسب برای دانشجویان  باعث شده است تا پاموک قلعه متقاضیان زیادی جهت تحصیل داشته باشد .
نقشه دانشگاه پاموک قلعه دنیزلی
دانشگاه پاموک قلعه یک دانشگاه دولتی است و شامل 7 دانشکده ، 6 مدرسه فنی و حرفه ای و 3 موسسه می باشد . رشته های مختلفی نیز مانند پزشکی ، معماری ، شیمی ، اقتصاد ، عمران ، تاریخ ، فلسفه و … در این دانشگاه تدریس می شوند . پاموک قلعه که سعی در پیشرو بودن در کشور و جهان را دارد ، تمامی تلاش خود را در حوزه های علمی و فرهنگی می کند و اساس آموزش خود را بر پایه ارزش های جهانی بنا کرده است . هم چنین این دانشگاه سعی در تربیت افراد خلاق ، کار آفرین ، شایسته و پر کار را دارد .

دانشگاه پاموک قلعه دنیزلی

دانشکده ها

  • دانشکده پزشکی
  • دانشکده فنی و مهندسی
  • دانشکده فنی
  • دانشکده هنر و علوم
  • دانشکده معماری و طراحی
  • دانشکده اقتصاد و علوم اداری
  • دانشکده آموزش و پروش

موسسات

  • موسسه علوم اجتماعی
  • موسسه علوم کاربردی
  • موسسه علوم بهداشتی

رنکینگ دانشگاه پاموک قلعه 

دانشگاه پاموک قلعه رتبه 2096 برترین دانشگاه های جهان و رتبه 24 در میان برترین دانشگاه های ترکیه را دارد .

نحوه پذیرش و ثبت نام در دانشگاه پاموک قلعه 

سطح علمی ، امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه پاموک قلعه به علت جذب و پذیرش دانشجویان خارجی روز به روز در حال افزایش است . به طور کلی این دانشگاه از دو طریق دانشجویان خارجی را پذیرش می کند . یا با استفاده از برنامه اراسموس دانشجویان را از دانشگاه های دیگر برای چندین ترم با دانشجویان خود تبادل می کند و یا اقدام به جذب و ثبت نام دانشجویان خارجی از کشور های دیگر می کند .
برای ورود و ثبت نام در این دانشگاه نیازی به شرکت در آزمون های SAT  و یا YOS  نخواهید داشت و شرط معدل برای پذیرش در این دانشگاه کافی است و حداقل معدل دیپلم پیش دانشگاهی باید 12 باشد . توجه داشته باشید زبان این دانشگاه ترکی است و برای ورود به این دانشگاه باید به زبان ترکی مسلط باشید .
جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید .

بیمارستان دانشگاه پاموک قلعه دنیزلی

امکانات دانشگاه پاموک قلعه 

دانشگاه پاموک قلعه از امکانات گوناگونی هم چون سالن ها و رستوران های غذاخوری ، خوابگاه های مجهز و کتابخانه ها بر خوردار است . انجمن های فرهنگی این دانشگاه با همراهی و کمک مسئولین دانشگاه ، برنامه های فرهنگی ، سمینار و کنگره های مختلفی برگزار می کنند . هم چنین این دانشگاه امکانات ورزشی خوبی با ایجاد سالن های بدن سازی ، ایروبیک ، اسپینینگ ، صخره نوردی ،اسکواش ، و زمین های فوتبال ، والیبال ، تنیس ، استخر ، سونا و … برای دانشجویان خود ایجاد کرده است .
امکانات پزشکی بسیار زیادی به دانشجویان این دانشگاه تعلق می گیرد که از جمله آن می توان به استفاده از خدمات درمانی بیمارستان دانشگاه ، اورژانس ، درمانگاه ، آزمایشگاه ، اتاق عمل ، عکس برداری ، رادیولوژی و … اشاره کرد . هم چنین به دلیل قرار داد های موجود بین دانشگاه پاموک قلعه با بیمارستان ها و مراکز درمانی دیگر ، دانشجویان می توانند با پرداخت هزینه های بسیار کم از امکانات سایر مراکز درمانی نیز بهره مند شوند .

شهریه و رشته های دانشگاه پاموک قلعه

Programın Adı / Name Of Programme / Nom de Programme Güz
/
Autumn
/
Automne
Bahar
/
Spring
/
Ressort
Toplam
/
Total
/
Total
Diş Hekimliği Fakültesi / Faculty of Dentistry / Faculté de Médecine Dentaire
Diş Hekimliği / Dentistry / Faculté de Médecine Dentaire 30.000 30.000 60.000
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education / Faculté de Pédagogie
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Guidance and Psychology Counseling / Enseignement de Guide et de Consultat Psychologique 12.500 12.500 25.000
Fen Bilgisi Öğretmenliği / Teacher Training in Sciences / Enseignement des Sciences
İlköğretim Matematik Öğretmenliği / Teacher Training in Mathematics at Primary School Level / Enseignement des Mathématiques aux Classes Primaires
İngilizce Öğretmenliği / Teacher Training in English / Enseignement de la Langue Anglaise
Okul Öncesi Öğretmenliği / Teacher Training at Pre-School Level / Enseignement Pré-scolaire
Özel Öğretim Öğretmenliği / Special Education Teaching / Enseignement Privé
Sınıf Öğretmenliği / Teacher Training at Primary School Level / Enseignement des Classes Primaires
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği / Teacher Training in Social Studies / Enseignement des Sciences Sociales
Türkçe Öğretmenliği / Teacher Training in Turkish / Enseignement de la Langue Turque
7.500 7.500 15.000
Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Sciences and Arts
Arkeoloji / Archaeology / Archéologie
Coğrafya / Geography / Géographie
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları / Contemporary Turkish Dialects and Literatures / Dialectes et Littératures Turcs Contemporains
Felsefe / Philosophy / Philosophie
Fransız Dili ve Edebiyatı / French Language and Literature / Langue et Littérature Françaises
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım / Conservation and Restoration of Cultural Assets / Conservation et Restauration des Biens Culturels
İngiliz Dili ve Edebiyatı / English Language and Literature / Langue et Littérature Anglaises
Matematik / Mathematics / Mathématiques
Sanat Tarihi / History of Art / Histoire de l’Art
Sosyoloji / Sociology / Sociologie
Tarih / History / Historie
Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literaturee / Langue et Littérature Turques
7.500 7.500 15.000
Biyoloji / Biology / Biologie
Fizik / Physics / Physique
Kimya / Chemistry / Chimie
12.500 12.500 25.000
Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law / Faculté de Droit
Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law / Faculté de Droit 7.500 7.500 15.000
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences / Faculté de Sciences Economiques et de Gestion
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Labor Economics and Industrial Relations / Economie du Travail et Relations Industrielles
Ekonometri / Econometrics / Econométrie
İktisat / Economics / Economie
İşletme / Management / Management
Maliye / Public Finance / Financement
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Political Science and Public Administration / Science Politique et Administration Publique
Uluslararası Ticaret ve Finansman / International Trade and Finance / Commerce International et Financement
Yönetim Bilişim Sistemleri / Management Information Systems / Systèmes d’Information de Gestion
7.500 7.500 15.000
İktisat (İngilizce) / Economics (English) / Economie (Anglais)
İşletme (İngilizce) / Management (English) / Management (Anglais)
15.000 15.000 30.000
İlahiyat Fakültesi / Faculty of Theology / Faculté de Théologie
İlahiyat / Theology / Théologie 7.500 7.500 15.000
İletişim Fakültesi / Faculty of Communication / Faculté de Communication
Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Public Relations and Presentation / Relation Publiques et Publicité 7.500 7.500 15.000
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design / Faculté d’Architecture et de Design
Mimarlık / Architecture / Architecture
Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture / Architecture de Paysage
Şehir ve Bölge Planlama / City and Regional Planning / Panification Urbaine et Régionale
25.000 25.000 50.000
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering / Faculté d’Ingénierie
Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering / Génie Informatique
Çevre Mühendisliği / Environmental Engineering / Génie de l’Environnement
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Electrical – Electronic Engineering / Génie Electrique et Electronique
Endüstri Mühendisliği / Industrial Engineering / Génie Industriel
Gıda Mühendisliği / Food Engineering / Génie Alimentaire
İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering / Génie Civil
Jeoloji Mühendisliği / Geological Engineering / Génie Géologique
Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering / Génie Chimique
Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering / Génie Mécanique
Tekstil Mühendisliği / Textile Engineering / Génie Textile
25.000 25.000 50.000
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences / Faculté des Sciences de la Santé
Hemşirelik / Nursing / Infirmier 17.500 17.500 35.000
Spor Bilimleri Fakültesi / Faculty Of Sport Sciences / Faculté des Sciences du Sport
Spor Yöneticiliği / Sport’s Management / Management du Sport 7.500 7.500 15.000
Teknoloji Fakültesi / Faculty of Technology / Faculté de Technologie
Biyomedikal Mühendisliği / Biomedical Engineering / Génie de Biomédicale
Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering / Génie Mécanique
Metalurji̇ Ve Malzeme Mühendi̇sli̇ği̇ / Metallurgy and Material Engineering / Génie de Métallurgie et de Matériel
Mekatronik Mühendisliği / Mechatronics Engineering / Génie de Mécatronique
Otomotiv Mühendisliği / Automotive Engineering / Génie d’Automobile
25.000 25.000 50.000
Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine / Faculté de Médecine
Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine / Faculté de Médecine 30.000 30.000 60.000
Turizm Fakültesi / Faculty of Tourism / Faculté de Tourisme
Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomy and Culinary Arts / Gastronomie et Arts Culinaires
Turizm İşletmeciliği / Tourism Management / Management de Tourisme
Turizm Rehberliği / Tourism Guidance / Guide de Tourisme
7.500 7.500 15.000
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu / School of Physical Therapy and Rehabilitation / Ecole Supérieure de Médecine Physique et de Réhabilitation
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Physiotherapy and Rehabilitation / Physiothérapie et Réhabilitation 17.500 17.500 35.000