افزایش تعداد دانشگاه های رده بالای ترکیه به بیش از 10 دانشگاه در رده بندی جهانی QS برای اولین برای پس از کودتای 2016

طی گزارشی که هفته پیش توسط سازمان رده بندی دانشگاه های جهان، QS، منتشر شد، برای اولین بار پس از کودتای نافرجام 2016 ترکیه، بیش از 20 دانشگاه ترکیه موفق به کسب رتبه های زیر 1500 در این وبسایت معتبر شده اند. پس از سال 2016 تعداد دانشگاه های ترکیه در این وبسایت به ندرت به بیش از 8 مورد میرسید که این افزایش تعداد، حاکی از بهبود وضعیت اموزشی دانشگاه های ترکیه و همچنین وضعیت سیاسی این کشور میباشد.
در ذیل میتوانید رتبه دانشگاه ها را به صورت عمومی و تخصصی مشاهده فرماید.

البته در این بین این نکته نیز شایان ذکر است که دانشگاه های ODTU و Bogazici پرطرفدار ترین دانشگاه های ترکیه در بین داوطلبان ترک میباشند و در بین دانشجویان ترک دارای بیشتر اعتبار هستند.

رتبه بندی عمومی دانشگاه های ترکیه

# University City Status
511-520 Koc University Istanbul Private
541-550 Sabanci University Istanbul Private
551-560 Middle East Technical University (ODTU) Ankara State
591-600 Bilkent University Ankara Private
701-750 Bogazici Istanbul State
701-750 Istanbul Technical University (ITU) Istanbul State
801-1000 Ankara University Ankara State
801-1000 Hacettepe University Ankara State
801-1000 Istanbul University Istanbul State
1000-1200 Anadolu University Eskisehir State
1000-1200 Ege University Izmir State
1000-1200 Gazi University Ankara State
1000-1200 Istanbul Aydin University Istanbul Private
1000-1200 Istanbul Bilgi University Istanbul Private
1000-1200 Izmir Institute of Technology Izmir Private
+1200 Akdeniz University Antalya State
+1200 Cukurova University Adana State
+1200 Dokuz Eylul University Izmir State
+1200 Marmara University Istanbul State
+1200 Sakarya University Adapazari State
+1200 Yildiz Technical University Istanbul State

رتبه بندی دانشگاه های ترکیه در شاخه مهندسی

183 Middle East Technical University (ODTU) Ankara State
202 Istanbul Technical University (ITU) Istanbul State
289 Bilkent University Ankara Private
290 Bogazici Istanbul State
401-450 Koc University Istanbul Private
401-450 Sabanci University Istanbul Private
451-500 Yildiz Technical University Istanbul State

رتبه بندی دانشگاه های ترکیه در شاخه علوم پزشکی

301 Hacettepe University Ankara State
323 Istanbul University Istanbul State