تاریخ برگزاری SAT 2021-2022

تاریخ برگزاری SAT 2021-2022

تاریخ برگزاری SAT 2021-2022

Exam DateDeadlineCenters
August 28, 2021July 30, 2021Istanbul, Izmir, Ankara, Antalya, Bursa, Eskisehir, Diyarbakir, Kocaeli, Malatya, Mugla, Isparta
October 2, 2021September 3, 2021
December 4, 2021November 4, 2021
March 12, 2022February 11, 2022
May 7, 2022April 8, 2022
مراکزمهلت ثبت نامتاریخ برگزاری
استانبول، ازمیر، آنکارا، آنتالیا، بورسا، اسکیشهیر، دیاربکر، کوجالی، مالاتیا، موغلا، اسپارتا8 مرداد 14006 شهریور 1400
12 شهریور 140010 مهر 1400
13 آبان 140013 آذر 1400
22 بهمن 140021 اسفند 1400
19 فروردین 140117 اردیبهشت 1401
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.