تاریخ برگزاری SAT 2021-2022

Exam Date Deadline Centers
August 28, 2021 July 30, 2021 Istanbul, Izmir, Ankara, Antalya, Bursa, Eskisehir, Diyarbakir, Kocaeli, Malatya, Mugla, Isparta
October 2, 2021 September 3, 2021
December 4, 2021 November 4, 2021
March 12, 2022 February 11, 2022
May 7, 2022 April 8, 2022
مراکز مهلت ثبت نام تاریخ برگزاری
استانبول، ازمیر، آنکارا، آنتالیا، بورسا، اسکیشهیر، دیاربکر، کوجالی، مالاتیا، موغلا، اسپارتا 8 مرداد 1400 6 شهریور 1400
12 شهریور 1400 10 مهر 1400
13 آبان 1400 13 آذر 1400
22 بهمن 1400 21 اسفند 1400
19 فروردین 1401 17 اردیبهشت 1401

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با آیدی روبرو در ارتباط باشید: