آزمون یوس دانشگاه سلجوق قونیه – Konya Selcuk YÖS  2021

شروع ثبت نام 16 فروردین 1400 – 2021/04/05
پایان ثبت نام 17 اردیبهشت 1400 – 2021/05/07
تاریخ برگزاری 12 تیر 1400 – 2021/07/03 ساعت 10:00
مراکز قونیه، استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا، وان
80 دقیقه 120 سوال 250 لیر