آزمون یوس دانشگاه تورگات اوزال مالاتیا – Turgat Ozal YÖS 2021

آزمون یوس دانشگاه تورگات اوزال مالاتیا – Turgat Ozal YÖS 2021

آزمون یوس دانشگاه تورگات اوزال مالاتیا – TURGAT OZAL YÖS 2021

تاریخ برگزاری

19/04/1400 – 2021/07/10

شروع ثبت نام

30/01/1400- 2021/04/19

پایان ثبت نام

28/03/1400- 2021/09/18

اعلام نتایج

 —

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.