یوس 2022 دانشگاه تورگوت اوزال مالاتیا

یوس 2022 دانشگاه تورگوت اوزال مالاتیا

تاریخ برگزاری آزمون‌‌‌ یوس 2022 دانشگاه دولتی تورگوت اوزال شهر مالاتیا اعلام شد.

شروع ثبت نام: 04-04-2022 – ( 1401/01/15 )
پایان ثبت نام: 13-05-2022 – ( 1401/02/23 )
تاریخ آزمون: 28-05-2022 – ( 1401/03/14 ) ساعت 14:00 به‌وقت ترکیه
اعلام نتایج: 17-06-2022 – ( 1401/03/17 )

شروع ثبت نام: 04-04-2022 – ( 1401/01/15 )
پایان ثبت نام: 13-05-2022 – ( 1401/02/23 )
تاریخ آزمون: 28-05-2022 – ( 1401/03/14 ) ساعت 14:00 به‌وقت ترکیه
اعلام نتایج: 17-06-2022 – ( 1401/03/17 )

شروع ثبت نام: 04-04-2022 – ( 1401/01/15 )
پایان ثبت نام: 13-05-2022 – ( 1401/02/23 )
تاریخ آزمون: 28-05-2022 – ( 1401/03/14 ) ساعت 14:00 به‌وقت ترکیه
اعلام نتایج: 17-06-2022 – ( 1401/03/17 )

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.