آزمون یوس دانشگاه اوشاک – Uşak YÖS 2021

شروع ثبت نام اعلام نشده
پایان ثبت نام اعلام نشده
تاریخ برگزاری 30 خرداد 1400 – 2021/06/20 – ساعت 14:00
هزینه اعلام نشده
مراکز اوشاک – آنکارا – قاضی آنتپ – هاتای – استانبول – ازمیر – مرسین تراکیا – وان