اطلاعات برگزاری آزمون های یوس سال 2020 (به روز رسانی 30 تیر 99)

دانشگاه نجم الدین اربکان (قونیه)

تاریخ آزمون : پنجشنبه 12 تیر 99 

مهلت ثبت نام : جمعه 23 خرداد 99

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی – عربی

مفاد آزمون : 80 سؤال (40 سؤال ریاضی و هندسه – 40 سؤال هوش) 

مراکز آزمون : قونیه، هاتای، وان، استانبول

هزینه آزمون : 200 لیر ترکیه

* نتیجه ی این آزمون دارای 2 سال اعتبار می باشد.

** حداقل نمره مجاز جهت انتخاب رشته های پزشکی و دندانپزشکی 80 وبرای سایر رشته ها 50 می باشد.

*** آزمون فاقد نمره منفی می باشد.

****در مرحله انتخاب رشته، نتایج آزمون سایر دانشگاه ها با ضریب 0.8 ونتیجه آزمون یوس خود دانشگاه و نتیجه آزمون SAT با تاثیر 100 درصدی اعمال می شود.

***** در شرایط برابری نمره ، داوطلب با سن کمتر اولویت پذیرش دارد.

 ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2019 – 2020 : دندانپزشکی(12)، پزشکی(22)، ژنتیک (3)، پرستاری(16)، حقوق (24)، تغذیه (7)، فیزیوتراپی وتوانبخشی (7) و ….

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2019- 2020:  پزشکی (15544 لیر)، دندانپزشکی (11214 لیر)

اعتبار:  رتبه جهانی(1731) ، رتبه در ترکیه(49)

دانشگاه گیره سون ( گیره سون)

تاریخ آزمون :  یکشنبه 15 تیر 99 ساعت 13

مهلت ثبت نام : جمعه 23 خرداد 99 ساعت 17

تاریخ اعلام نتایج اولیه : دوشنبه 23 تیر 99

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی- عربی – روسی – فرانسوی

مفاد آزمون : 80 سؤال (40 سؤال ریاضی وهندسه- 40 سؤال هوش) 

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، گیره سون

هزینه آزمون : 50 دلار آمریکا

شهریه سالانه و ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال 2021- 2020 :  پزشکی(2نفر- 3000 لیر)،پرستاری(20 نفر – 1400 لیر)، فیزیوتراپی کاردانی (30+30 – 1000 لیر) ، سایر رشته ها(کمتر از 2000 لیر)

ظرفیت رشته های تحصیلی مختلف در سال 2020 – 2021: کلیک کنید

اعتبار:  رتبه جهانی(2309) ، رتبه در ترکیه(82)

دانشگاه هارران ( شانلی اورفا)

تاریخ آزمون :  یکشنبه 15 تیر 99 ساعت 10

مهلت ثبت نام : دوشنبه 26 خرداد 99 

تاریخ اعلام نتایج اولیه : چهارشنبه 25 تیر 99

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی- عربی

مفاد آزمون : 80 سؤال (40 سؤال ریاضی و هندسه – 40 سؤال هوش) به مدت 120 دقیقه

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، وان، مرسین، شانلی اورفا، قاضی انتپ، هاتای

هزینه آزمون : 150 لیر ترکیه

* نتیجه ی این آزمون دارای 2 سال اعتبار می باشد.

** آزمون فاقد نمره منفی می باشد.

*** حداقل نمره مجاز به انتخاب رشته 30 می باشد.

شهریه سالانه و ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال 2019- 2020 :  پزشکی(3 نفر – 2955 لیر)،دندانپزشکی (3 نفر)، دامپزشکی (5 نفر-386 لیر)، پرستاری(10 نفر-570  لیر)

اعتبار:  رتبه جهانی(2289) ، رتبه در ترکیه(57)

دانشگاه 19 ماییس (سامسون) 

تاریخ آزمون :  شنبه 28 تیر 99 ساعت 14

مهلت ثبت نام : جمعه 30 خرداد 99

تاریخ اعلام نتایج اولیه : چهارشنبه 8 مرداد 99

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی- روسی – عربی

مفاد آزمون : 80 سؤال به مدت 120دقیقه (40 سؤال ریاضی و هندسه – 40 سؤال هوش) 

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، وان، ازمیر، سامسون،هاتای، قاضی انتپ

هزینه آزمون : 350 لیر ترکیه

*** نتیجه ی این آزمون دارای 2 سال اعتبار می باشد.

*** توضیح مهم : در کارنامه این آزمون 3 نوع نمره درج می گردد که هریک مبنای پذیرش رشته های خاصی می باشند: 1) نمره برمینای ریاضیات: که وزن 70 درصدی به سوالات ریاضی و هندسه و 30 درصدی به سوالات هوش داده می شود. 2) نمره بر مبنای درس هوش: که وزن 70 درصدی به سوالات هوش و 30 درصدی به سوالات ریاضی و هندسه داده می شود. 3) نمره بر مبنای تاثیر برابر ریاضیات و هوش

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال 2019 – 2020 : دندانپزشکی(25)، پزشکی ترکی(30)، پزشکی انگلیسی(30)

اعتبار:  رتبه جهانی(1445) ، رتبه در ترکیه(25)

 دانشگاه اولوداغ ( بورسا )

تاریخ آزمون :  شنبه 28 تیر 99 ساعت 10

مهلت ثبت نام : یکشنبه 18خرداد 99 (داوطلبان در این مرحله تنها مجاز به انتخاب حوزه بورسا می باشند، دانش پذیرانی که در مرحله قبلی ثبت نام حوزه های آنکارا، استانبول و… را انتخاب کرده اند،مرکز آزمونی ایشان کماکان برقرار می باشد)

تاریخ اعلام نتایج اولیه : چهارشنبه 8 مرداد 99

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی

مفاد آزمون : 80 سؤال (30 سؤال ریاضی – 10 سؤال هوش- 10 سؤال هندسه – 10 سؤال دانش ریاضی- 20 سؤال حروف، اعداد و روابط بین اشکال) 

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، وان، ازمیر، بورسا،آنتالیا، قاضی انتپ، ترابزون (در حال حاضر تنها امکان انتخاب حوزه بورسا وجود دارد)

هزینه آزمون : 300 لیر ترکیه

* نتیجه ی این آزمون دارای 2 سال اعتبار می باشد. 

** آزمون فاقد نمره منفی می باشد.

*** در شرایط برابری، معدل دبیرستان بالاتر و سپس سن کمتر لحاظ می شود.

**** در مرحله انتخاب رشته نمره یوس سایر دانشگاه ها با ضریب 0.8 و نمره آزمون SAT (حداقل نمره کل 1100 و حداقل ریاضی 600) نیز علاوه برنتیجه آزمون یوس خود دانشگاه مورد پذیرش می باشد.

شهریه سالانه و ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال 2021- 2020 :  پزشکی(51 نفر – 7092 لیر)،دامپزشکی (51 نفر-3088 لیر)،  معماری(38 نفر- 3096 لیر) ، پرستاری(34 نفر-2272 لیر)، بازیگری(4 نفر)، نقاشی(4 نفر)، طراحی مد کاردانی(6 نفر) و…

اعتبار:  رتبه جهانی(1252) ، رتبه در ترکیه(23)

 دانشگاه عدنان مندرس( آیدین)

تاریخ آزمون :  یکشنبه 15 تیر 99 ساعت 14

مهلت ثبت نام : جمعه 23 خرداد 99 

تاریخ اعلام نتایج اولیه : شنبه 28 تیر 99 ساعت 10

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی

مفاد آزمون : 80 سؤال – 120 دقیقه (32 سؤال ریاضی – 8 سؤال هندسه – 40 سؤال هوش)

*حداقل نمره مجاز جهت انتخاب رشته این دانشگاه 40 می باشد.

 ** آزمون نمره منفی دارد و به ازای هر 4 پاسخ نادرست یک پاسخ صحیح حذف می شود.

*** در سیستم نمره دهی آزمون، سؤالات دشوار دارای نمره بالاتر، وسؤالات آسان دارای نمره پایین تر نسبت به سایر سؤالات می باشند.

مراکز آزمون :  آنکارا، استانبول، آیدین، ارزوروم

هزینه آزمون : 450 لیر ترکیه

* نتیجه ی این آزمون تا 31 دسامبر 2020 دارای اعتبار می باشد.

** در شرایط برابری، سن کمتر لحاظ می شود.

*** در پذیرش نهایی، نمره آزمون عدنان مندرس و نمره آزمون SAT با تاثیر 100 درصدی و نمرات آزمونهای یوس سایر دانشگاه ها با تاثیر 80 درصدی اعمال می شود.

شهریه سالانه و ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال 2021- 2020 :  پزشکی(30 نفر – 5910 لیر)،دندانپزشکی(15نفر-4940 لیر)،  دامپزشکی (30 نفر- 3860 لیر) ، پرستاری(30 نفر-2840 لیر)، تغذیه (23 نفر – 2840 لیر)، روانشناسی (23 نفر- 2840 لیر) و…

اعتبار:  رتبه جهانی(1853) ، رتبه در ترکیه(56)

آزمون دانشگاههای اتحادیه قفقاز ( کونیب )

تاریخ آزمون در ترکیه : یکشنبه 5 مرداد 99 ساعت 10 بوقت ترکیه 
مهلت ثبت نام آزمون در ترکیه : سه شنبه 31 تیرماه 99 
مراکز آزمون : استانبول – آنکارا – بورسا – قاضی آنتپ – مرسین – هاتای 

تاریخ آزمون در ایران ( تبریز ) : شنبه 18 مرداد 99 ساعت 10 
مهلت ثبت نام در ایران : شنبه 11 مرداد 99

تاریخ اعلام نتایج اولیه ( تمامی حوزه ها ) : یکشنبه 26 مرداد 99 
تاریخ انتخاب رشته : سه شنبه 28 مرداد لغایت دوشنبه 3 شهریور 99
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : جمعه 7 شهریور 99 

تاریخ تکمیل ظرفیت : یکشنبه 9 شهریور لغایت پنج شنبه 13 شهریور 99 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت : شنبه 15 شهریور 99 

مفاد آزمون : 120 دقیق زمان ( 40 سوال ریاضی 60 دقیقه   + 40 سوال هوش 60 دقیقه ) 
زبان آزمون : ترکی – انگلیسی – آلمانی 
هزینه ی آزمون : حوزه های ترکیه : 300 لیر      حوزه ایران ( تبریز) : 60 دلار 

* آزمون دارای یکسال اعتبار می باشد . 
* * آزمون دارای نمره منفی می باشد .

دانشگاه اینونو ( مالاتیا )
تاریخ آزمون : دوشنبه 20 مرداد 99 ساعت 13 بوقت ترکیه
آخرین مهلت ثبت نام : جمعه 3 مرداد 99
مراکز آزمون : آنکارا – تهران – بورسا – ارزروم – قاضی آنتپ – هاتای – مرسین – استانبول – کایسری – قونیه – مالاتیا – سامسون – سیواس – ترابزون – شانلی اورفا – وان
هزینه آزمون : 250 لیر
مفاد آزمون : 80 سوال ( 40 سوال ریاضی و هندسه – 40 سوال هوش ) – 120 دقیقه زمان
زبان آزمون : فارسی-ترکی-آلمانی-عربی-فرانسوی-انگلیسی-روسی
آزمون دارای نمره منفی می باشد
ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2021-2020 :
کارشناسی : پزشکی ترکی ( 20 ) – پزشکی انگلیسی ( 10) – دندانپزشکی ( 10 ) – داروسازی ( 15 ) – فیزیوتراپی و توانبخشی ( 15 ) – شنوایی سنجی ( 5 ) – پرستاری ( 15 ) – مامایی ( 10 ) – مهندسی عمران ( 15 ) – مهندسی کامپیوتر ( 15 ) – مهندسی پزشکی ( 10 ) – مهندسی برق ( 15 ) – مهندسی مکانیک ( 15 ) – مهندسی تغذیعپه ( 5 ) – مدیریت ( 15 ) – اقتصاد ( 15 ) – تجارت بین الملل ( 10 ) – روابط بین الملل ( 15 ) – حقوق ( 20 ) – ژنتیک ( 10 ) – بیولوژی ( 5 ) – طرحی گرافیک ( 10) – موسیقی شناسی ( 5) – نقاشی ( 5 ) – معماری فضای باز ( 4 )
کاردانی : هوشبری ( 5 ) – علوم آزمایشگاهی ( 5 ) – سلامت دهان و دندان ( 5 ) – رادیولوژی ( 5 )
شهریه ی سالانه رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2021-2020 :
پزشکی ترکی ( 16000 لیر ) – پزشکی انگلیسی ( 16000 لیر ) – دندانپزشکی ( 10000 لیر ) – داروسازی ( 7500 لیر ) – فیزیوتراپی و توانبخشی ( 2200 لیر ) – پرستاری ( 2200 لیر )

اعتبار علمی :  رتبه جهانی(1770) ، رتبه در ترکیه(29)

 

دانشگاه آتاتورک (ارزوروم) – مورد تایید وزارت بهداشت ایران

تاریخ آزمون : پنجشنبه 6 شهریور 99 ساعت 11

مهلت ثبت نام : تا پنجشنبه 5 تیر 99

تاریخ اعلام نتایج اولیه : چهارشنبه 15 مرداد 99

زبان آزمون : دو زبانه(شامل زبان ترکی به همراه یکی از زبانهای فارسی،عربی،انگلیسی، روسی یا فرانسوی)

مفاد آزمون : 80 سؤال (40 سؤال ریاضیات و هندسه – 40 سؤال هوش) به مدت 150 دقیقه

مراکز آزمون : تهران ، آنکارا، انتالیا، بورسا، استانبول آسیایی، استانبول اروپایی، بورسا، قاضی انتپ، ازمیر، وان

هزینه آزمون : 350 لیر ترکیه

اعتبار نتیجه ی آزمون : 1 سال

*حداقل نمره مجاز جهت انتخاب رشته : 30

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2021-2020 :
کارشناسی ها :   دندانپزشکی ( 25 )‌- داروسازی(30 ) – پزشکی ترکی( 25) – پزشکی انگلیسی(25) – پرستاری انگلیسی ( 20) – پرستاری ترکی(20) – معماری ( 40) – معماری منظر ( 40) – طراحی شهری و منطقه ای ( 40) – مهندسی کامپیوتر به زبان انگلیسی ( 15) – مهندسی کامپیوتر به زبان ترکی( 60) – مهندسی برق ( 65)‌- مهندسی صنایع( 50) – مهندسی عمران ( 100) – مهندسی مکانیک ( 65) – مهندسی شیمی( 15) – ژنتیک( 30) – سینما و تلویزیون(30) – طراحی مد( 13) – اقتصاد(40)، مدیریت(40)، تغذیه(3)، مامایی(3)، دامپزشکی(26)
کاردانی ها : پروتز های دندانی( 3) – فیزیوتراپی ( 3) – هوشبری( 3) – پروتزهای ارتوپدی( 3)

رشته های نیمه متمرکز (دارای مصاحبه): گرافیک(20)، موسیقی(40)، هنرهای نمایشی(20)، تربیت بدنی ومربیگری ورزشی(25)

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال 2021- 2020 :  پزشکی ترکی(3546 لیر)، پزشکی انگلیسی(5322 لیر)، دندانپزشکی(2964 لیر)،  دامپزشکی (2316 لیر) ، پرستاری ترکی(1704 لیر)، پرستاری انگلیسی(2556 لیر)، و…

اعتبار :  رتبه جهانی(1036) ، رتبه در ترکیه(12)

دانشگاه ساکاریا (ساکاریا) 

تاریخ آزمون :  شنبه 1 شهریور 99 ساعت 15

مهلت ثبت نام : تا چهارشنبه 25 تیر 99

تاریخ اعلام نتایج اولیه : شنبه 8 شهریور 99

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی

مفاد آزمون : 80 سؤال (40 سؤال ریاضیات- 10 سؤال هندسه – 30 سؤال هوش ومنطق) به مدت 130 دقیقه

* به ازای هر 4 پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف می گردد. (آزمون دارای نمره منفی می باشد)

**نمرات یوس دانشگاه های دیگر با ضریب 0.8 در انتخاب رشته لحاظ خواهد شد.

حداقل نمره مجاز جهت انتخاب رشته: برای رشته های پزشکی،دندانپزشکی،مهندسی و معماری حداقل 50 و برای سایر رشته ها حداقل 40

سرفصل های آزمون : کلیک کنید

نمونه سؤالات منتشر شده از طرف دانشگاه: کلیک کنید

مراکز آزمون : ساکاریا، آنکارا، استانبول آسیایی، استانبول اروپایی

هزینه آزمون : 400 لیر ترکیه

اعتبار نتیجه ی آزمون : 1 سال

ظرفیت رشته های مختلف در سال تحصیلی 2021-2020 :
کارشناسی ها :   دندانپزشکی ( 25 )‌- پزشکی(50) – مهندسی کامپیوتر(60+60)- مهندسی آی تی (40)- مهندسی نرم افزار انگلیسی(15)- روانشناسی(10)- حقوق(50)- مدیریت ترکی(60)- مدیریت انگلیسی(20)- مهندسی محیط زیست(30)- مهندسی برق(50+50)- مهندسی صنایع(50+50)- مهندسی صنایع غذایی(50)- مهندسی عمران(50)- مهندسی مکانیک(50+50)- مهندسی مواد ترکی(50+50)- مهندسی مواد انگلیسی(50)- پرستاری(50)- مامایی(50)- معماری(30)- اقتصاد(50+50)- مالی(50+50)
کاردانی ها : فیزیوتراپی(45+45)- هوشبری(45)- بینایی سنجی(50+45) – علوم آزمایشگاهی(50+50)

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال 2020- 2019:  پزشکی(15544 لیر)،دندانپزشکی(5607 لیر)،  پرستاری (2053 لیر) ، مامایی(2053 لیر) و…

شهریه سالانه تمامی رشته ها در سال تحصیلی 2019- 2020: کلیک کنید

اعتبار :  رتبه جهانی(1494) ، رتبه در ترکیه(26)

دانشگاه آنکارا (آنکارا) – مورد تایید وزارت بهداشت و وزارت علوم ایران

تاریخ آزمون :  یکشنبه 5 مرداد (آنلاین)

مهلت ثبت نام : تا جمعه 27 تیرماه

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی

مفاد آزمون : 100 سؤال(60 سؤال هوش و 40 سؤال ریاضیات و هندسه) –  به مدت 120 دقیقه

*آرمون دارای نمره منفی بوده و هر 4 پاسخ غلط یک پاسخ صحیح را حذف می کند.

*هنگام آزمون میکروفون و وب کم باید فعال باشد تا امکان رصد دانشجو توسط مراقب وجود داشته باشد.

**نتایج این آزمون برای مرحله تکمیل ظرفیت این دانشگاه قابل استفاده خواهد بود و در مرحله اول قابل استفاده نمی باشد.

هزینه آزمون : 150 یورو

*حداقل نمره مجاز جهت انتخاب رشته : نمره TOBT (تراز) حداقل 50

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2021-2020 :
کارشناسی ها : دندانپزشکی ترکی(30)- دندانپزشکی انگلیسی(15)- داروسازی ترکی(20)- داروسازی انگلیسی(20)- پزشکی ترکی(30)- پزشکی انگلیسی(20)- روانشناسی(20)-مامایی(20)- پرستاری(20)-حقوق ترکی(40)- حقوق انگلیسی(30)- رادیو تلویزیون و سینما(20)-مهندسی کامپیوتر ترکی(30)- مهندسی کامپیوتر انگلیسی(30)- مهندسی پزشکی انگلیسی(25)- مهندسی برق انگلیسی(25)- تغذیه(20)- اورتز پروتز(20)-مدیریت ترکی(30)- مدیریت انگلیسی(10)- اقتصاد(30)-مالی(25)- دامپزشکی ترکی(20)- دامپزشکی انگلیسی(20)

کاردانی ها:فیزیوتراپی(40)- سلامت دهان ودندان(25)- رادیوتراپی(25)-رادیولوژی(25)- علوم آزمایشگاهی(25)

رشته های نیمه متمرکز (دارای مصاحبه): پیانو(5)-تياتر(5)- تربیت بدنی و مربیگری ورزشی(15)

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال 2021- 2020 :  دندانپزشکی(3000 یورو)- داروسازی ترکی(2800 یورو)- داروسازی انگلیسی(4200 یورو)- پرستاری(1000 یورو)-رشته های مهندسی به زبان ترکی(1500 یورو)- رشته های مهندسی به زبان انگلیسی(2250 یورو)-پزشکی ترکی(3300 یورو)- پزشکی انگلیسی(4950 یورو)- دامپزشکی ترکی(2000 یورو)-دامپزشکی انگلیسی(3000 یورو)

اعتبار :  رتبه جهانی(787)، رتبه در ترکیه(5)