بلاگ

yös 2023 dokuz eylül

yös 2023 dokuz eylül

آزمون یوس 2023 - تاریخ‌های مهم تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 و انتخاب رشته با نتیجه آزمون دانشگاه ...
yös 2023 uşak

yös 2023 uşak

آزمون یوس 2023 - تاریخ‌های مهم تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی اوشاک شهر اوشاک اعلام شد....
yös 2023 karabük

yös 2023 karabük

آزمون یوس 2023 - تاریخ‌های مهم تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی کارابوک شهر کارابوک اعلام شد....
yös 2023 marmara

yös 2023 marmara

یوس 2023 تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی مارمارا شهر استانبول(مورد تایید وزارت بهداشت) اعلام شد.شروع ...
yos 2023 inönü

yos 2023 inönü

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی اینونو شهر مالاتیا اعلام شد. آزمون یوس 2023 - تاریخ‌های مهم ...
TERCİH 2023 MARMARA

TERCİH 2023 MARMARA

2023-03-17 - انتخاب رشته 2023 با TRYÖS - تاریخ‌های مهم -جزئیات بازه زمانی انتخاب رشتهمرحله اولشروع ثبت نام: ...
YOS 2023 GİRESUN

YOS 2023 GİRESUN

یوس 2023 - تاریخ های مهم تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی گیرسون شهر گیرسون اعلام شد....
yos 2023 fırat

yos 2023 fırat

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی فرات شهر الازیغ اعلام شد. شروع ثبت نام: 13-03-2023 - ( ...
yos 2023 cerrahpaşa

yos 2023 cerrahpaşa

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی جراح پاشا شهر استانبول اعلام شد.شروع ثبت نام : 27-02-2023 – ...
yos 2023 cumhuriyet

yos 2023 cumhuriyet

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی جمهوریت شهر سیواس اعلام شد.شروع ثبت نام : 20-03-2023 - ...
YOS 2023 EGE

YOS 2023 EGE

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی اگه شهر ازمیر اعلام شد.شروع ثبت نام : 06-03-2023 - ( ...
YOS 2023 PAMUKKALE

YOS 2023 PAMUKKALE

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 و انتخاب رشته دانشگاه دولتی پاموککاله شهر دنیزلی اعلام شد.شروع ثبت نام : ...
yos 2023 karadeniz teknik

yos 2023 karadeniz teknik

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی کارادنیز تکنیک شهر طرابزون اعلام شد.شروع ثبت نام : 15-02-2023 - ...