مدارک لازم جهت ثبت نام:

اسکن پاسپورت
اسکن مدرک دیپلم بهمراه ترجمه ترکی(در برخی موارد)
عکس پرسنلی(3×4)
ایمیل
تکمیل فرم ثبت نام
هزینه آزمون

 

آزمون یوس 2023 شماره یک
آزمون یوس 2023 دانشگاه 19 ماییس شهر سامسون

شروع ثبت نام: 02-01-2023 – ( 1401/10/12 )
پایان ثبت نام: 16-04-2023 – ( 1402/01/27 )
تاریخ آزمون: 21-05-2023 – ( 1402/02/31 )
اعلام نتایج : 11-06-2023 – ( 1402/03/21 )
هزینه: 800 لیر

آزمون یوس 2023 شماره دو
آزمون یوس 2023 دانشگاه مرسین شهر مرسین

شروع ثبت نام: 06-02-2023 – ( 1401/11/17 )
پایان ثبت نام: 02-04-2023 – ( 1402/01/13 )
تاریخ آزمون: 06-05-2023 – ( 1402/02/16 )
اعلام نتایج : 15-05-2023 – ( 1402/02/25 )
هزینه: 1500 لیر

آزمون یوس 2023 شماره سه
آزمون یوس 2023 دانشگاه چوکوروا شهر آدانا

شروع ثبت نام: ——
پایان ثبت نام: 17-03-2023 – ( 1401/12/26 )
تاریخ آزمون: 29-04-2023 – ( 1402/02/09 )
اعلام نتایج: ——
هزینه: 700 لیر

آزمون یوس 2023 شماره چهار
آزمون یوس 2023 دانشگاه هارران شهر شانلی اورفا

آزمون اول

شروع ثبت نام: 02-01-2023 – ( 1401/10/12 )
پایان ثبت نام: 12-02-2023 – ( 1401/11/23 )
تاریخ آزمون: 04-03-2023 – ( 1401/12/13 ) ساعت 14:00 – به تعویق افتاد
تاریخ جدید آزمون: 08-04-2023 – ( 1402/01/19 ) ساعت 14:00
اعلام نتایج : ——
هزینه: 275 لیر

آزمون دوم

شروع ثبت نام: 03-04-2023 – ( 1402/01/14 )
پایان ثبت نام: 14-05-2023 – ( 1402/02/24 )
تاریخ آزمون: 03-06-2023 – ( 1402/03/13 ) ساعت 14:00
اعلام نتایج : 23-06-2023 – ( 1402/04/02 )
هزینه: 275 لیر

آزمون یوس 2023 شماره پنج
آزمون یوس 2023 دانشگاه کاستامونو شهر کاستامونو

شروع : 30-01-2023 – ( 1401/11/10 )
پایان : 19-04-2023 – ( 1402/01/30 )
تاریخ آزمون : 29-04-2023 – ( 1402/02/09 ) ساعت 14:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج : 10-05-2023 – ( 1402/02/20 )
هزینه: 500 لیر

آزمون یوس 2023 شماره شش
آزمون یوس 2023 دانشگاه استانبول شهر استانبول

شروع : 09-01-2023 – ( 1401/10/19 )
پایان : 07-04-2023 – ( 1402/01/18 )
تاریخ آزمون : 06-05-2023 – ( 1402/02/16 ) ساعت 15:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج : 23-05-2023 – ( 1402/03/02 )
هزینه: 1300 لیر

آزمون یوس 2023 شماره هفت
آزمون یوس 2023 دانشگاه دوملوپینار شهر کوتاهیا

آزمون اول

شروع : 16-01-2023 – ( 1401/10/26 )
پایان : —-
تاریخ آزمون : 18-03-2023 – ( 1401/12/27 )
اعلام نتایج : —-
هزینه: 500 لیر

آزمون یوس 2023 شماره هشت
آزمون یوس 2023 دانشگاه ساکاریا شهر ساکاریا

شروع : 20-01-2023 – ( 1401/10/30 )
پایان : 02-04-2023 – ( 1402/01/13 )
تاریخ آزمون : 29-04-2023 – ( 1402/02/09 ) ساعت 15:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج : 15-05-2023 – ( 1402/02/25 )
هزینه: 800 لیر

آزمون یوس 2023 شماره نه
آزمون یوس 2023 دانشگاه ارجیس شهر کایسری

شروع : 01-04-2023 – ( 1402/01/12 )
پایان : 25-04-2023 – ( 1402/02/05 )
شروع ثبت نام با تاخیر: 08-05-2023 – ( 1402/02/18 )
پایان ثبت نام با تاخیر : 14-05-2023 – ( 1402/02/24 )
تاریخ آزمون : 10-06-2023 – ( 1402/03/20 )
اعلام نتایج : 21-06-2023 – ( 1402/03/31 )
هزینه: عادی 950 لیر – هزینه در ثبت نام با تاخیر 1500 لیر

آزمون یوس 2023 شماره ده
آزمون یوس 2023 دانشگاه اولوداغ شهر بورسا

شروع : 03-02-2023 – ( 1401/11/14 )
پایان : 10-04-2023 – ( 1402/01/21 )
تاریخ آزمون : 06-05-2023 – ( 1402/02/16 ) ساعت 10:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج : 16-06-2023 – ( 1402/03/26 )
هزینه: 1500 لیر

آزمون یوس 2023 شماره یازده
آزمون یوس 2023 دانشگاه مصطفی کمال شهر هاتای

شروع ثبت نام : 01-02-2023 – ( 1401/11/12 )
پایان ثبت نام : 02-05-2023 – ( 1402/02/12 )
تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 30-05-2023 – ( 1402/03/09 )
اعلام نتایج آزمون : ——
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره دوازده
آزمون یوس 2023 دانشگاه آتاتورک شهر ارزوروم

شروع ثبت نام : 03-04-2023 – ( 1402/01/14 )
پایان ثبت نام : 15-05-2023 – ( 1402/02/25 )
تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 10-06-2023 – ( 1402/03/20 )
اعلام نتایج آزمون : 19-06-2023 – ( 1402/03/29 )
هزینه: 750 لیر

آزمون یوس 2023 شماره سیزده
آزمون یوس 2023 دانشگاه قاضی آنتب شهر قاضی آنتب

شروع ثبت نام : 01-02-2023 – ( 1401/11/13 )
پایان ثبت نام : 02-06-2023 – ( 1402/03/12 )
تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 08-07-2023 – ( 1402/04/17 ) ساعت 11:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج آزمون : ——
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره چهارده
آزمون یوس 2023 دانشگاه آنادولو شهر اسکی شهیر

شروع ثبت نام : 13-03-2023 – ( 1401/12/22 )
پایان ثبت نام : 28-04-2023 – ( 1402/02/08 )
تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 28-05-2023 – ( 1402/02/24 ) یا 04-06-2023 – ( 1402/03/14 )
اعلام نتایج آزمون : 08-06-2023 – ( 1402/03/18 )
هزینه: 800 لیر

آزمون یوس 2023 شماره پانزده
آزمون یوس 2023 دانشگاه کارادنیز تکنیک شهر طرابزون

شروع ثبت نام : 15-02-2023 – ( 1401/11/26 )
پایان ثبت نام : 26-05-2023 – ( 1402/03/05 )
تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 21-06-2023 – ( 1402/03/31 ) ساعت 14:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج آزمون : 05-07-2023 – ( 1402/04/14 )
هزینه: 750 لیر

آزمون یوس 2023 شماره شانزده
آزمون یوس 2023 دانشگاه پاموککاله شهر دنیزلی

شروع ثبت نام : 15-02-2023 – ( 1401/11/26 )
پایان ثبت نام : 31-03-2023 – ( 1402/01/11 )
تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 03-05-2023 – ( 1402/02/13 ) – آزمون ابطال شد.
اعلام نتایج آزمون : 18-05-2023 – ( 1402/02/28 )
هزینه: 800 لیر

آزمون یوس 2023 شماره هفده
آزمون یوس 2023 دانشگاه اگه شهر ازمیر

شروع ثبت نام : 06-03-2023 – ( 1401/12/15 )
پایان ثبت نام : 02-05-2023 – ( 1402/02/12 )
تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 03-06-2023 – ( 1402/03/13 )
اعلام نتایج آزمون : 16-06-2023 – ( 1402/02/26 )
هزینه: 1000 لیر

آزمون یوس 2023 شماره هجده
آزمون یوس 2023 دانشگاه جمهوریت شهر سیواس

شروع ثبت نام : 20-03-2023 – ( 1401/12/29 )
پایان ثبت نام : 30-04-2023 – ( 1402/02/10 )
تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 20-05-2023 – ( 1402/02/30 ) ساعت 10:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج آزمون : —-
هزینه: 800 لیر

آزمون یوس 2023 شماره نوزده
آزمون یوس 2023 دانشگاه جراح پاشا شهر استانبول

شروع ثبت نام : 27-02-2023 – ( 1401/12/08 )
پایان ثبت نام : 09-06-2023 – ( 1402/03/19 )
تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 24-06-2023 – ( 1402/04/03 ) ساعت 14:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج آزمون : 10-07-2023 – ( 1402/04/19 )
هزینه: 1500 لیر

آزمون یوس 2023 شماره بیست
آزمون یوس 2023 دانشگاه فرات شهر الازیغ

شروع ثبت نام: 13-03-2023 – ( 1401/12/22 )
پایان ثبت نام: 18-06-2023 – ( 1402/03/28 )
تاریخ آزمون: 10-07-2023 – ( 1402/03/19 ) ساعت 14:00
اعلام نتایج : —–
هزینه: 650 لیر

آزمون یوس 2023 شماره بیست و یک
آزمون یوس 2023 دانشگاه یوزونجوییل شهر وان

شروع ثبت نام: 20-03-2023 – ( 1401/12/29 )
پایان ثبت نام: 10-05-2023 – ( 1402/02/20 )
تاریخ آزمون: 03-06-2023 – ( 1402/03/13 ) ساعت 10:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج : 16-06-2023 – ( 1402/03/26 )
هزینه: 700 لیر

آزمون یوس 2023 شماره بیست و دو
آزمون یوس 2023 دانشگاه گیرسون شهر گیرسون

شروع ثبت نام: 01-04-2023 – ( 1402/01/12 )
پایان ثبت نام: 02-05-2023 – ( 1402/02/12 )
تاریخ آزمون: 11-06-2023 – ( 1402/03/21 ) ساعت 10:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج : 20-06-2023 – ( 1402/03/30 )
هزینه: 35 دلار

آزمون یوس 2023 شماره بیست و سه
آزمون یوس 2023 دانشگاه اینونو شهر مالاتیا

شروع ثبت نام: 29-03-2023 – ( 1402/01/09 )
پایان ثبت نام: 12-05-2023 – ( 1402/02/22 )
تاریخ آزمون: 03-06-2023 – ( 1402/03/13 ) ساعت 12:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج : 20-06-2023 – ( 1402/03/30 )
هزینه: 800 لیر

آزمون یوس 2023 شماره بیست و چهار
آزمون یوس 2023 دانشگاه مارمارا شهر استانبول

شروع ثبت نام: 24-04-2023 – ( 1402/02/04 )
پایان ثبت نام: 02-06-2023 – ( 1402/03/12 )
تاریخ آزمون: 08-07-2023 – ( 1402/04/17 )
اعلام نتایج : ——
هزینه: ——

آزمون یوس 2023 شماره بیست و پنج
آزمون یوس 2023 دانشگاه کارابوک شهر کارابوک

شروع ثبت نام: 01-04-2023 – ( 1402/01/12 )
پایان ثبت نام: 26-05-2023 – ( 1402/03/05 )
تاریخ آزمون: 03-06-2023 – ( 1402/03/13 ) ساعت 13:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج : 07-06-2023 – ( 1402/03/17 )
هزینه: 600 لیر

آزمون یوس 2023 شماره بیست و شش
آزمون یوس 2023 دانشگاه 17 ایلول شهر باندرما

شروع ثبت نام: 27-03-2023 – ( 1402/01/07 )
پایان ثبت نام: 19-04-2023 – ( 1402/01/30 )
تاریخ آزمون: 29-04-2023 – ( 1402/02/09 )
اعلام نتایج : ——
هزینه: 1000 لیر

آزمون یوس 2023 شماره بیست و هفت
آزمون یوس 2023 دانشگاه اوشاک شهر اوشاک

شروع ثبت نام: ——
پایان ثبت نام: ——
تاریخ آزمون: 11-06-2023 – ( 1402/03/21 ) ساعت 14:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج : ——
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره بیست و هشت
آزمون یوس 2023 دانشگاه دوکوز ایلول شهر ازمیر

شروع ثبت نام: 03-04-2023 – ( 1402/01/14 )
پایان ثبت نام: 17-04-2023 – ( 1402/01/28 )
تاریخ آزمون: 04-06-2023 – ( 1402/03/14 ) ساعت 11:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج آزمون: 09-06-2023 – ( 1402/03/19 )
اعلام نتایج انتخاب رشته: 16-06-2023 – ( 1402/03/26 )
هزینه: 800 لیر

آزمون یوس 2023 شماره بیست و نه
آزمون یوس 2023 دانشگاه آنکارا شهر آنکارا

شروع ثبت نام: 03-04-2023 – ( 1402/01/18 )
پایان ثبت نام: 05-05-2023 – ( 1402/02/15 )
تاریخ آزمون: 11-06-2023 – ( 1402/03/21 ) ساعت 11:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج آزمون: 21-06-2023 – ( 1402/03/31 )
هزینه: 100 دلار

آزمون یوس 2023 شماره سی
آزمون یوس 2023 دانشگاه سلجوق شهر قونیه

شروع ثبت نام: 13-04-2023 – ( 1402/01/24 )
پایان ثبت نام: 05-05-2023 – ( 1402/02/15 )
تاریخ آزمون: 11-06-2023 – ( 1402/03/21 ) ساعت 11:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج آزمون: ——
هزینه: 600 لیر

آزمون یوس 2023 شماره سی و یک
آزمون یوس 2023 دانشگاه آبانت عزت بایسال شهر بولو

شروع ثبت نام: 17-04-2023 – ( 1402/01/28 )
پایان ثبت نام: 15-05-2023 – ( 1402/02/25 )
تاریخ آزمون: 20-05-2023 – ( 1402/02/30 ) ساعت 14:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج آزمون: ——
هزینه: 1500 لیر

آزمون یوس 2023 شماره سی و دو
آزمون یوس 2023 دانشگاه سلیمان دمیرل شهر اسپارتا

شروع ثبت نام: 
پایان ثبت نام: 
تاریخ آزمون: 
اعلام نتایج:
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره سی و سه
آزمون یوس 2023 دانشگاه آنکارا شهر آنکارا

شروع ثبت نام: 
پایان ثبت نام: 
تاریخ آزمون: 
اعلام نتایج:
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره سی و چهار
آزمون یوس 2023 دانشگاه دوکوز ایلول شهر ازمیر

شروع ثبت نام: 
پایان ثبت نام: 
تاریخ آزمون: 
اعلام نتایج:
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره سی و پنج
آزمون یوس 2023 دانشگاه فرات شهر الازیغ

شروع ثبت نام: 
پایان ثبت نام: 
تاریخ آزمون: 
اعلام نتایج:
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره سی و شش
آزمون یوس 2023 دانشگاه تورگوت اوزال شهر مالاتیا

شروع ثبت نام: 
پایان ثبت نام: 
تاریخ آزمون: 
اعلام نتایج:
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره سی و هفت
آزمون یوس 2023 دانشگاه ستکی کوچمان شهر موعلا

شروع ثبت نام: 
پایان ثبت نام: 
تاریخ آزمون: 
اعلام نتایج:
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره سی و هشت
آزمون یوس 2023 دانشگاه عدنان مندرس شهر آیدین

شروع ثبت نام: 
پایان ثبت نام: 
تاریخ آزمون: 
اعلام نتایج:
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره سی و نه
آزمون یوس 2023 دانشگاه یوزگات بوزوک شهر یوزگات

شروع ثبت نام: 
پایان ثبت نام: 
تاریخ آزمون: 
اعلام نتایج:
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره چهل
آزمون یوس 2023 دانشگاه 17 ایلول شهر باندرما

شروع ثبت نام: 
پایان ثبت نام: 
تاریخ آزمون: 
اعلام نتایج:
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره چهل و یک
آزمون یوس 2023 دانشگاه آنادولو شهر اسکی شهیر

شروع ثبت نام: 
پایان ثبت نام: 
تاریخ آزمون: 
اعلام نتایج:
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره چهل و دو
آزمون یوس 2023 دانشگاه یوزونجوییل شهر وان

شروع ثبت نام: 
پایان ثبت نام: 
تاریخ آزمون: 
اعلام نتایج:
هزینه: 

آزمون یوس 2023 شماره چهل و سه
آزمون یوس 2023 دانشگاه آبانت عزت بایسال شهر بولو

شروع ثبت نام :
پایان ثبت نام : 
تاریخ آزمون : 
اعلام نتایج :
هزینه : 

آزمون یوس 2023 شماره چهل و چهار
آزمون یوس 2023 دانشگاه مصطفی کمال شهر هاتابی

شروع ثبت نام :
پایان ثبت نام : 
تاریخ آزمون : 
اعلام نتایج :—-
هزینه : 

آزمون‌های یوس 2023 دانشگاه خصوصی باشکنت آنکارا
آزمون یوس 2023 دانشگاه باشکنت شهر آنکارا

 2023 YÖS SINAVI TARİHLERİ
    
 TARİH

 

تاریخ

SINAV

 

آزمون

 
 17.02.2023

 

1401/11/28

1. YÖS Sınavı

 

آزمون یوس اول

 
 17.03.2023

 

1401/12/26

2. YÖS Sınavı

 

آزمون یوس دوم

 
 14.04.2023

 

1402/01/25

3. YÖS Sınavı

 

آزمون یوس سوم

 
 12.05.2023

 

1402/02/22

4. YÖS Sınavı

 

آزمون یوس چهارم

 
 02.06.2023

 

1402/03/12

5. YÖS Sınavı

 

آزمون یوس پنجم

 
 09.06.2023

 

1402/03/19

6. YÖS Sınavı

 

آزمون یوس ششم

 
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.