ثبت نام دانشگاه حاجت تپه – Hacettepe 2021

لوگوی دانشگاه کاتیب چلبی

زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه کاتب چلبی شهر ازمیر برای سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱

اعلام زمان آزمون یوس 2021دانشگاه ارزروم تکنیک شهر ارزروم

مراکز آزمون SAT زیر (در ترکیه) ابطال شده است (روز آزمون فردا ۱۵ آذر)

ATILIM UNIVERSITESI

Location:

Ankara, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59901

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

BILKENT ERZURUM LABORATORY SCH

Location:

Erzurum, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59920

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

ELITE ACADEMY- ISTANBUL (SUNDAY)

Location:

Istanbul, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59928

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

ENKA SCHOOLS

Location:

Istanbul, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59942

Notes:

Makeup to be determined.

FMV ERENKOY ISIK HIGH SCHOOL

Location:

Istanbul, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59922

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

IRMAK OKULLARI

Location:

Istanbul, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59936

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

ISIKKENT HIGH SCHOOL

Location:

Izmir, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59947

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

ISTANBUL INTL COMMUNITY SCHOOL

Location:

Istanbul, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59938

Notes:

Makeup to be administered on 12/19/2020.
در این تاریخ برگزار خواهد شد

OZEL EGE LISESI

Location:

Izmir, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59946

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

OZEL OGUZHAN OZKAYA ANADOLU LISESI

Location:

Izmir, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59925

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

OZEL OGUZKAAN KOLEJI

Location:

Istanbul, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59933

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

PRIVATE BESTEPE ANATOLIAN HS

Location:

Ankara, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59904

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

TARSUS AMERICAN SCH

Location:

Tarsus, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59980

Notes:

Makeup to be administered on 12/19/2020.

TECHNOLOGY AND HUMANITY COLL (TINK)

Location:

Istanbul, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59939

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

TED ANKARA KOLEJI HS

Location:

Ankara, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59903

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

TED IZMIR OZEL ANADOLU LISESI

Location:

Izmir, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59923

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

THE AMERICAN COLLEGIATE INSTITUTE

Location:

Izmir, Turkey

Test Date:

December 5, 2020

Center Code:

59950

Notes:

This test center is closed. All registrations will be canceled and refunded.

مرجع تحصیل در ترکیه👇👇👇👇

@YOSHAZIRLIKCHANEL
www.yoshazirlik-group.com
.